Krakowskie Centrum Profilaktyki jest w likwidacji od dnia 31.01.2017r.